CULTURE BRIDGE

Antreprenoriatul cultural (industrii creative), se referă la capacitatea de a transpune pasiunea pentru activitățile culturale sau creative în proiecte sustenabile pe termen lung și profitabile, utilizând instrumentele folosite în antreprenoriat.

Principiul care stă la baza antreprenoriatului cultural este acela că există o nevoie în piață pentru serviciile și produsele culturale și atât societatea, prin instituțiile de stat sau companii private, cât și indivizii, în mod particular, sunt dispuși să plătească un preț pentru acestea.


 

Galeriile de artă, studiourile de creație în care artiști plastici prestează servicii de grafică, desen, ilustrație, dezvoltare conceptuală etc. pentru diferite publicuri sau clienți, sunt doar câteva exemple de business-uri culturale.

Dezvoltarea capacității de a exploata comercial rezultatul muncii artiștilor este esențială, fie prin atragerea de fonduri nerambursabile, de sponsorizări sau prin comercializare, pentru a asigura sustenabilitatea sectorului cultural, care este în sine un indicator al nivelului de dezvoltare din cadrul unei societăți.

 

Antreprenoriatul cultural are un impact esențial asupra vieții culturale a unei societăți - capacitatea de a se dezvolta în mod sustenabil și a se finanța (și) în afara umbrelelor instituționale care țin de aparatul de stat le permite operatorilor să dezvolte programe culturale moderne și independente care să adreseze nevoile culturale reale din piață, întrucât se supun regulilor pieței libere de tip cerere și ofertă.

 

Dezvoltarea culturii startup-urilor în randul operatorilor culturali are un impact asupra economiei din multiple perspective: aduce venituri directe prin activitatea economică a acestor afaceri; contribuie la îmbunătățirea comunicării vizuale a celorlalte companii. România are un ecosistem eficient de stimulare a apariției și dezvoltării inițiativelor culturale, ecosistem de care pot beneficia operatorii culturali din Republica Moldova în virtutea similarităților culturale și de limbă.

Culture Bridge este un instrument online de facilitare a relațiilor culturale si economice între agenții dintre cele două țări.